Označení:

ČSN EN 60909-3-ed.2 (33 3022)

Datum vydání:

1.11.2010

Katalogové číslo:

87040

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 60909-3:2010 (idt IEC 60909-3:2009). Norma stanovuje postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném zkratu v trojfázových sítích velmi vysokého napětí, a to zkratových proudů při dvou nesoumístných současných jednofázových zkratech v sítích s izolovaným či rezonančně uzemněným středním bodem a příspěvků zkratových proudů tekoucích zemí při samostatném jednofázovém zkratu v sítích s účinně uzemněným středním bodem, nebo uzemněným přes nízkou impedanci. Tím umožňuje stanovení indukovaných napětí, dotykových či krokových napětí, nárůstu zemního potenciálu ve stanicích (rozvodnách, výrobnách) a na sloupech venkovních vedení. Výpočty zkratových proudů založené na jmenovitých hodnotách elektrického vybavení a na topologickém uspořádání sítě mají tu výhodu, že je možné je použít jak pro stávající sítě, tak pro sítě ve stádiu projektu. Oproti předchozímu vydání jsou doplněny nové postupy výpočtu redukčních součinitelů plášťů nebo stíněních a kromě toho rozdělení proudů protékajících zemí a plášti nebo stíněními trojžilových kabelů nebo tří jednožilových kabelů s kovovými nemagnetickými plášti nebo stíněními uzemněnými na obou koncích. Nové přílohy poskytují příklady výpočtu redukčních součinitelů a rozdělení proudů v případě kabelů s kovovým pláštěm nebo stíněním uzemněným na obou koncích navíc k původním přílohám uvádějícím příklady těchto výpočtů pro venkovní vedení. Norma doplňuje základní normu IEC 60909-0

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN EN 60909-3-ed.2 (33 3022) 1.11.2010
Náhled normy: