Označení:

ČSN EN 60974-13 (05 2205)

Datum vydání:

1.3.2012

Katalogové číslo:

89948

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro svorky pro obloukové svařování zkonstruované pro vytvoření elektrického připojení ke svařovanému kusu bez použití nástrojů. Tato norma neplatí pro svorky pro svařování pod vodou a pro plasmové řezání. Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost a funkci svařovacích svorek; nestanovuje požadavky na svařovací vodiče

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 60974-13 (05 2205) 1.3.2012
Náhled normy: