Označení:

ČSN EN 60974-9 (05 2205)

Datum vydání:

1.10.2010

Katalogové číslo:

86774

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60974-9 platí pro instalaci a používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy zkonstruované v souladu s bezpečnostními požadavky IEC 60974-1, IEC 60974-6 nebo dalšími citovanými normami. Tato část IEC 60974-9 platí jako směrnice pro instruktory, obsluhy, svářeče, managery a dozorčí pracovníky pokud jde o bezpečnou instalaci, používání zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy a bezpečné provádění svařovacích a řezacích činností. Národní předpisy mají přednost před touto částí IEC 60974-9

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 60974-9 (05 2205) 1.10.2010
Náhled normy: