Označení:

ČSN EN 61000-2-10 (33 3432)

Datum vydání:

1.10.1999

Katalogové číslo:

56980

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61000-2-10:1999. Evropská norma EN 61000-2-10:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61000-2-10:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma je částí řady IEC 61000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, Část 2: Prostředí, Část 3: Meze, Část 4: Zkušební a měřicí technika, Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, Část 6: Kmenové normy, Část 9: Různé a Část 10: Rušení šířená vedením. Tento desátý oddíl druhé části IEC 61000-2 (v ČR ČSN EN 61000-2) definuje prostředí elektromagnetického impulzu ve velkých výškách (HEMP tj. jaderný elektromagnetický impulz ve velkých výškách) pro rušení šířené vedením, který je jedním z důsledků jaderného výbuchu ve velkých výškách. Tato problematika uvažuje dva případy: - jaderné výbuchy ve velkých výškách, - jaderné výbuchy v malých výškách. Pro civilní systémy je jaderný výbuch ve velkých výškách nejdůležitějším případem. Při něm se ostatní účinky jaderného výbuchu, jako je tlaková vlna, otřesy půdy, tepelné a jaderné ionizující záření, nevyskytují na úrovni země. Elektromagnetický impulz spojený s jaderným výbuchem však může způsobit poruchy nebo škody komunikačním, elektronickým a elektrickým přenosovým systémům a tím rozvrátit stabilitu moderní společnosti. Účelem této normy je stanovení obecných referencí pro prostředí HEMP pro rušení šířené vedením tak, aby se vybralo realistické namáhání zařízení vystaveného účinkům HEMP pro vyhodnocení chování tohoto zařízení. Norma se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Rozsah platnosti, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Všeobecně, kapitola 4 - Definice a kapitola 5 - Popis prostředí HEMP, parametry šířené vedením. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. Problematikou možného rizika elektromagnetického záření či polí se norma nezabývá. ČSN EN 61000-2-10 (33 3432) byla vydána v říjnu 1999

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-2-10 (33 3432) 1.10.1999
Náhled normy: