Označení:

ČSN EN 61000-2-12 (33 3432)

Datum vydání:

1.2.2004

Katalogové číslo:

69409

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz s rozšířením až do 148,5 kHz specificky pro systémy signálů ve veřejných rozvodných sítích. Tato norma uvádí kompatibilní úrovně pro veřejné střídavé distribuční sítě vysokého napětí, které mají jmenovité napětí mezi 1 kV a 35 kV a jmenovitý kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Kompatibilní úrovně jsou specifikovány pro elektromagnetická rušení typů, které mohou být ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí očekávány, jako návod pro sestavení mezí emise rušení do veřejných napájecích sítí a sestavení mezí odolnosti výrobkovými komisemi a jinými komisemi pro zařízení vystavené rušení.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-2-12 (33 3432) 1.2.2004
Náhled normy: