Označení:

ČSN EN 61000-2-2 (33 3432)

Datum vydání:

1.1.2003

Katalogové číslo:

66072

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz s rozšířením až do 148,5 kHz specificky pro systémy signálů ve veřejných rozvodných sítích. Tato norma uvádí kompatibilní úrovně pro veřejné střídavé distribuční sítě nízkého napětí, které mají jmenovité fázové napětí až do 420 V nebo sdružené napětí 690 V a jmenovitý kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Kompatibilní úrovně specifikované v této normě platí ve společném napájecím bodu. Kompatibilní úrovně jsou specifikovány pro elektromagnetická rušení typů, které mohou být ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí očekávány.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-2-2 (33 3432) 1.1.2003
Náhled normy: