Označení:

ČSN EN 61000-2-4-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.6.2003

Katalogové číslo:

67160

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 61000 se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz. Tato norma uvádí číselné hodnoty kompatibilních úrovní pro průmyslové a neveřejné střídavé distribuční sítě jmenovitého napětí až do 35 kV a jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Kompatibilní úrovně jsou specifikovány pro elektromagnetická rušení typů, které mohou být v jakémkoliv napájecím bodu (IPC) uvnitř průmyslových závodů nebo jiných neveřejných sítí očekávány, jako návod pro sestavení mezí emise rušení do průmyslových napájecích sítí a pro volbu úrovní odolnosti pro zařízení v těchto sítích. Kompatibilní úrovně jsou uvedeny pro různé třídy elektromagnetického prostředí určeného charakteristikami napájecí sítě.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-2-4-ed.2 (33 3432) 1.6.2003
Náhled normy: