Označení:

ČSN EN 61000-3-11 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2001

Katalogové číslo:

62326

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí meze pro omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí.Tato norma platí pro zařízení se jmenovitým proudem od 16 A do 75 A včetně, které je předmětem podmíněného připojení. Meze v této části se týkají změn napětí vyzkoušených u odběratelů připojených v rozhraní mezi veřejnou napájecí sítí nízkého napětí a zařízením instalace uživatele. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro meze změn napětí způsobených zařízením, které se zkouší při stanovených podmínkách. Tato část IEC 61000 se také týká zařízení v rozsahu platnosti IEC 61000-3-3, které nesplňuje meze je-li zkoušeno nebo vyhodnocováno s referenční impedancí a je proto předmětem podmíněného připojení

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-3-11 (33 3432) 1.9.2001
Náhled normy: