Označení:

ČSN EN 61000-3-12-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.4.2012

Katalogové číslo:

90302

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem se zabývá omezením harmonických proudů injektovaných do veřejné napájecí sítě. Meze platí pro elektrické a elektronické zařízení se jmenovitým vstupním fázovým proudem překračujícím 16 A až do 75 A včetně, určené k připojení do veřejných střídavých distribučních sítí nízkého napětí následujících typů: jednofázová, dvojvodičová nebo třívodičová, jmenovitého napětí do 240 V, třífázová, třívodičová nebo čtyřvodičová, jmenovitého napětí do 690 V, jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Jiné distribuční sítě jsou vyloučeny. Meze uvedené v tomto vydání platí pro zařízení připojené do sítí 230/400 V, 50 Hz. Tato norma neplatí pro zařízení určené pro připojení do soukromých sítí nízkého napětí, které mají styčný bod s veřejným napájením jen na úrovni vysokého nebo velmi vysokého napětí. Tato norma definuje: požadavky a meze emise pro zařízení; metody typových zkoušek a simulací. Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky úplných zařízení. Shoda s touto normou se může také určit validovanými simulacemi

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-3-12-ed.2 (33 3432) 1.4.2012
Náhled normy: