Označení:

ČSN EN 61000-4-10 (33 3432)

Datum vydání:

1.2.1996

Katalogové číslo:

19057

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje EN 61000-4-10:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento desátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-4 stanoví požadavky na odolnost zařízení proti tlumeným kmitům magnetického rušení, týkajících se rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí, a to pouze za provozních podmínek. Použitelnost této normy pro zařízení instalovaná v různých lokalitách je určena přítomností jevu specifikovaného v kapitole 3. Norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo induktivní vazbou v kabelech nebo v jiných částech instalace. Tyto aspekty pokrývají jiné normy IEC zabývající se rušeními šířenými vedením. Norma neřeší problematiku možných negativních účinků elektromagnetického pole na člověka. ČSN EN 61000-4-10 (33 3432) byla vydána v únoru 1996

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-10 (33 3432) 1.2.1996
Náhled normy: