Označení:

ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.3.2005

Katalogové číslo:

72031

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodo-bých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojo-vaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz jejichž vstupní fázový proud není větší než 16 A. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (33 3432) 1.3.2005
Náhled normy: