Označení:

ČSN EN 61000-4-13 (33 3432)

Datum vydání:

1.1.2003

Katalogové číslo:

66074

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených základních zkušebních úrovní harmonických a meziharmonických pro elektrické a elektronické zařízení nízkého napětí se jmenovitým fázovým proudem do 16 A na kmitočtech rušení do 2 kHz včetně. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné reference pro vyhodnocování funkční odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného působení harmonických a meziharmonických včetně kmitočtů signálů v rozvodných sítích. Navržené úrovně jsou přizpůsobeny pro prostředí obytná, obchodní a lehkého průmyslu.

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-13 (33 3432) 1.1.2003
Náhled normy: