Označení:

ČSN EN 61000-4-14 (33 3432)

Datum vydání:

1.5.2000

Katalogové číslo:

57650

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61000-4-14:1999. Evropská norma EN 61000-4-14:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61000-4-14:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část (ČSN) IEC 61000 je základní norma elektromagnetické kompatibility (EMC). Tato část se týká zkoušek odolnosti pro elektrická a/nebo elektronická zařízení v jejich elektromagnetickém prostředí. V úvahu se berou jenom jevy šířené vedením, včetně zkoušek odolnosti pro zařízení připojená do veřejných a průmyslových napájecích sítí. Cílem této části je vytvoření odkazu pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených kolísání napětí o kladné i záporné malé amplitudě. Norma se týká elektrických a/nebo elektronických zařízení, která mají jmenovitý vstupní fázový proud do 16 A včetně. Norma se netýká elektrických a/nebo elektronických zařízení připojených do stejnosměrných sítí nebo střídavých distribučních sítí 400 Hz. Zkoušky týkající se těchto sítí budou pokryty jinými normami IEC. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Definice, Kapitolu 5 - Zkušební úrovně, kapitolu 6 - Zkušební zařízení, kapitolu 7 - Zkušební sestava, kapitolu 8 - Postup zkoušky a kapitolu 9 - Výsledky zkoušky a protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61000-4-14 (33 3432) byla vydána v květnu 2000

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-14 (33 3432) 1.5.2000
Náhled normy: