Označení:

ČSN EN 61000-4-15-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

89178

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem uvádí funkční a konstrukční specifikace pro přístroje určené k měření úrovně vjemu flikru pro všechny vlny průběhů kolísání napětí. Informace jsou uvedeny pro umožnění konstrukce takového přístroje. Je uvedena metoda hodnocení závažnosti flikru v souladu s touto normou. Specifikace v této části souboru norem se vztahují pouze k měření vstupů 120 V a 230 V, 50 Hz a 60 Hz. Charakteristiky některých žárovek pro jiná napětí jsou dostatečně podobné hodnotám v tabulkách 1 a 2, takže korekční činitel může být použit pro tato jiná napětí. Některé z těchto opravných koeficientů jsou uvedeny v příloze B. Předmětem této části souboru norem je poskytnout základní informace pro navrhování a instrumentaci analogového nebo digitálního flikrmetru. Toto nové vydání přidává nebo upřesňuje definici několika přímo měřených parametrů tak, aby se zabránilo rozdílným výkladům

Počet stran:

56

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-15-ed.2 (33 3432) 1.9.2011
Náhled normy: