Označení:

ČSN EN 61000-4-16 (33 3432)

Datum vydání:

1.8.1999

Katalogové číslo:

54764

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61000-4-16:1998. Evropská norma EN 61000-4-16:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61000-4-16:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, Část 2: Prostředí, Část 3: Meze, Část 4: Zkušební a měřicí technika, Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, Část 6: Kmenové normy, Část 9: Různé a Část 16: Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz. Tento šestnáctý oddíl čtvrté části IEC 61000-4 (v ČR ČSN EN 61000-4) se týká zkušebních metod a požadavků na odolnost elektrických a elektronických zařízení proti nesymetrickým rušením vedením v rozsahu od stejnosměrných až do 150 kHz. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrických a elektronických zařízení při injektování nesymetrických rušení na ovládací, signální a komunikační vstupy/výstupy a na vstupy/výstupy síťového napájení. Norma definuje: - zkušební napětí a tvar vlny proudu, - rozsah zkušebních úrovní, - zkušební zařízení, - zkušební sestavu, - zkušební postupy. Pro některé typy vstupů/výstupů, např. pro vstupy/výstupy určené pro dobře vyvážená vedení, mohou být formou specifikace komise výrobku stanoveny dodatečné prozatímní zkoušky. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Definice, kapitolu 5 - Zkušební úrovně, kapitolu 6 - Zkušební zařízení, kapitolu 7 - Zkušební sestava, kapitolu 8 - Postup zkoušky a kapitolu 9 - Výsledky zkoušky a zkušební protokol. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61000-4-16 (33 3432) byla vydána v srpnu 1999

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-16 (33 3432) 1.8.1999
Náhled normy: