Označení:

ČSN EN 61000-4-17 (33 3432)

Datum vydání:

1.7.2000

Katalogové číslo:

59120

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost proti zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu elektrického nebo elektronického zařízení.Tato norma platí pro stejnosměrné vstupy-výstupy nízkého napětí napájené vnějšími usměrňovacími systémy nebo bateriemi, které jsou nabíjeny. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři, je-li toto zařízení vystaveno zvlněným napětím jako jsou napětí generovaná usměrňovači nebo pomocnými nabíječkami baterií připojenými k stejnosměrným napájecím zdrojům. Tato norma definuje zkušební vlnu napětí, rozsah zkušebních úrovní, zkušební generátor, zkušební sestavu a zkušební postup. Stanovené zkušební postupy se používají pro zkoušení specifických kategorií elektrických nebo elektronických zařízení, např. zařízení připojených na stejnosměrnou napájecí síť telefonních ústředen.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-17 (33 3432) 1.7.2000
Náhled normy: