Označení:

ČSN EN 61000-4-2-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.11.2009

Katalogové číslo:

84322

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost a způsobů zkoušky elektrického a elektronického zařízení vysta-veného elektrostatickým výbojům, způsobených přímo obsluhou. Jsou definovány rozsahy zkušebních úrov-ní, které závisí na různých podmínkách prostředí a instalace. Cílem normy je vytvoření společné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného elektrostatickým výbojům. Jsou zahrnuty také elektrostatické výboje, které se mohou vyskytnout mezi obslu-hou a objekty v blízkosti vyšetřovaného zařízení. Tato norma definuje také typický tvar vlny vybíjecího prou-du, rozsah zkušebních úrovní, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup, kalibraci a nejistotu měření. Jsou uvedeny specifikace zkoušky prováděné v "laboratořích" a po "instalaci" prováděné na zařízení při finální instalaci.

Počet stran:

76

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-2-ed.2 (33 3432) 1.11.2009
Náhled normy: