Označení:

ČSN EN 61000-4-20-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.6.2011

Katalogové číslo:

88384

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem se vztahuje ke zkušebním metodám emise a odolnosti pro elektrická a elektronická zařízení. Tyto zkušební metody používají různé typy vlnovodů s příčným elektromagnetickým polem (TEM). Tyto typy zahrnují otevřené struktury (například pásková vedení a simulátory elektromagnetických impulzů) a uzavřené struktury (například buňky TEM). Tyto struktury mohou být dále klasifikovány jako jedno, dvou a víceportové vlnovody TEM. Kmitočtový rozsah závisí na určitých zkušebních požadavcích a na určitém typu vlnovodu TEM. Norma nemá záměr určit, jaká zkouška bude použita na konkrétní zařízení nebo systém. Záměrem této normy je poskytnout základní všeobecné odkazy pro komise výrobku v IEC. Norma popisuje zkušební metody, které jsou odlišné od zkušebních metod popsaných v ČSN EN 61000-4-3

Počet stran:

88

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-20-ed.2 (33 3432) 1.6.2011
Náhled normy: