Označení:

ČSN EN 61000-4-21-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2011

Katalogové číslo:

89785

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká zkoušek odolnosti a úmyslných nebo neúmyslných emisí pro elektrická a/nebo elektronická zařízení a zkoušek účinnosti stínění v odrazových komorách. Norma stanovuje požadované zkušební postupy pro provádění takových zkoušek. Jsou uvažovány pouze vyzařované jevy. Cílem normy je stanovit společné odkazy pro používání odrazových komor pro hodnocení provozu elektrického nebo elektronického zařízení, které je vystaveno působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a pro stanovení úrovní vysokofrekvenčního vyzařování vyzařovaného z elektrického nebo elektronického zařízení. Tato část souboru norem není zamýšlena k určení zkušebních úrovní k použití na jednotlivé přístroje nebo systémy. Jejím hlavním cílem je poskytnout všeobecné postupy měření všem komisím výrobků IEC, kterých se to týká. Komise výrobků mohou vybrat meze emise a zkušební metody v konzultaci s CISPR

Počet stran:

124

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-21-ed.2 (33 3432) 1.12.2011
Náhled normy: