Označení:

ČSN EN 61000-4-22 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2011

Katalogové číslo:

89784

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká zkoušek odolnosti a měření emisí pro elektrická a/nebo elektronická zařízení. Jsou uvažovány pouze vyzařované jevy. Stanovuje požadované zkušební postupy pro používání plně bezodrazových komor pro provádění zkoušek odolnosti proti vyzařovanému rušení a měření vyzařovaných emisí. Norma stanovuje obvyklý postup validace, požadavky nastavení zkušebního zařízení (EUT) a měřicí metody pro plně bezodrazové komory (FAR), kde mohou být obě zkoušky, měření vyzařovaných emisí i zkoušky odolnosti vůči vyzařovanému rušení, provedeny ve stejné FAR. Jako základní norma pro měření, tato část souboru norem není zamýšlena k určení zkušebních úrovní nebo mezí emise k použití na jednotlivé přístroje nebo systémy. Jejím hlavním cílem je poskytnout všeobecné postupy měření všem komisím výrobků IEC nebo CISPR, kterých se to týká. Zvláštní požadavky a zkušební podmínky pro výrobky jsou definovány odpovídajícími komisemi výrobků. Metody popsané v této normě jsou vhodné pro měření vyzařované emise a pro zkoušky odolnosti v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 18 GHz. Norma má status základní publikace EMC podle IEC Guide 107

Počet stran:

64

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-22 (33 3432) 1.12.2011
Náhled normy: