Označení:

ČSN EN 61000-4-24 (33 3432)

Datum vydání:

1.8.1998

Katalogové číslo:

52923

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61000-4-24:1997. Evropská norma EN 61000-4-24:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61000-4-24:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl (ČSN) EN 61000-4 je částí úplného souboru norem, které pokrývají celou kategorii odolnosti proti elektromagnetickému nukleárnímu impulzu ve velké výšce. Příslušným akronymem je HA-NEMP nebo jednoduše HEMP. Tento oddíl (ČSN) EN 61000-4 řeší metody zkoušení ochranných prostředků proti rušení HEMP šířenému vedením. Přednostně pokrývá zkoušení charakteristik průrazného napětí a omezení napětí, pokrývá však také metody měření zbytkového napětí v podmínkách HEMP pro případ velmi rychlých změn napětí (u) a proudu (i) jako funkce času. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a kapitolu 4 - Zkušební metody ochranných prostředků pro rušení šířená vedením. Norma dále uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61000-4-24 (33 3432) byla vydána v srpnu 1998

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-24 (33 3432) 1.8.1998
Náhled normy: