Označení:

ČSN EN 61000-4-25 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2002

Katalogové číslo:

65988

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma popisuje zkušební úrovně odolnosti a s nimi souvisící zkušební metody pro elektrická a elektronická zařízení a systémy vystavené prostředí jaderného elektromagnetického impulzu ve velkých výškách. Tato norma definuje rozsahy zkušebních úrovní odolnosti a ustanovuje zkušební postupy. Touto normou se také specifikují zkušební zařízení a sestava zkušebního přístrojového vybavení, zkušební postupy, kritéria vyhovění/nevyhovění při zkoušce a požadavky na dokumentaci. Tato norma definuje specifikace pro laboratorní zkoušky odolnosti. Jsou také specifikovány zkoušky prováděné pro ověření odolnosti na zařízení v místě finální instalace.

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-25 (33 3432) 1.12.2002
Náhled normy: