Označení:

ČSN EN 61000-4-27 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2001

Katalogové číslo:

62116

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost zařízení vystaveného nesymetrii napájecího napětí.Tato norma platí pro třífázově napájené elektrické a/nebo elektronické zařízení 50 Hz/60 Hz se jmenovitým fázovým proudem až do 16 A. Předmětem této normy je stanovit srovnávací údaje pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení jsou-li vystavena nesymetrii napájecího napětí a vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři. Tato norma pojednává o zkouškách odolnosti pro elektrické a/nebo elektronické zařízení (přístroj a systém) v jeho elektromagnetickém prostředí. Jsou zvažovány jen jevy šířené vedením včetně zkoušek odolnosti pro zařízení připojená do veřejných a průmyslových sítí.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-27 (33 3432) 1.9.2001
Náhled normy: