Označení:

ČSN EN 61000-4-28 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2000

Katalogové číslo:

60100

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 61000 je základní norma EMC (elektromagnetické kompatibility). Tato část pojednává o zkouškách odolnosti pro elektrické a/nebo elektronické zařízení v jeho elektromagnetickém prostředí. Uvažují se jen jevy šířené vedením, včetně zkoušek odolnosti pro zařízení připojené do veřejné a průmyslové sítě. Předmětem této normy je vytvoření odkazu pro vyhodnocování odolnosti elektrického a elektronického zařízení, je-li vystaveno změnám síťového kmitočtu Tato norma platí pro elektrické a/nebo elektronické zařízení připojené do střídavé distribuční sítě 50 Hz nebo 60 Hz jehož jmenovitý fázový proud je až do 16 A. Tato norma neplatí pro elektrické a/nebo elektronické zařízení připojené do střídavé distribuční sítě 400 Hz. Zkoušky týkající se těchto sítí budou pokryty jinými normami IEC. Všeobecně elektrické a elektronické zařízení není na menší změny síťového kmitočtu citlivé. Zkoušení podle této normy by mělo být omezeno na výrobky, u kterých byla zjištěna citlivost na změny síťového kmitočtu způsobená návrhem, prostředím nebo v souvislosti s poruchou. Požadované úrovně zkoušky odolnosti pro specifické elektromagnetické prostředí jsou zároveň s funkčními kritérii podle potřeby uvedeny v normách výrobku, skupiny výrobků nebo v kmenových normách

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-28 (33 3432) 1.12.2000
Náhled normy: