Označení:

ČSN EN 61000-4-29 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2001

Katalogové číslo:

62117

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost proti krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí na vstupu stejnosměrného napájení elektrického nebo elektronického zařízení. Tato norma platí pro nízkonapěťové stejnosměrné výkonové vstupy/výstupy zařízení napájeného externími stejnosměrnými sítěmi. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro zkoušení elektrického nebo elektronického zařízení v laboratoři, je-li toto zařízení vystaveno krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí. Tato norma definuje rozsah zkušebních úrovní, zkušební generátor, zkušební sestavu a zkušební postup.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-29 (33 3432) 1.9.2001
Náhled normy: