Označení:

ČSN EN 61000-4-3-ed.3 (33 3432)

Datum vydání:

1.11.2006

Katalogové číslo:

76966

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma definuje metody zkoušky odolnosti proti vyzařované elektromagnetické energii. Ustanovuje zkušební úrovně a požadované zkušební postupy. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Tato část ze zabývá zkouškami odolnosti ve vztahu k ochraně proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím z jakéhokoliv zdroje. Zvláštní pozornost je věnována ochraně proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým vyzařováním z digitálních radiotelefonů a jiných vysokofrekvenčně emitujících přístrojů. Tato norma uvádí nezávislou zkušební metodu. Jiné zkušební metody se nemohou použít jako náhrady k prohlášení shody s touto normou

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-3-ed.3 (33 3432) 1.11.2006
Náhled normy: