Označení:

ČSN EN 61000-4-30-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2009

Katalogové číslo:

84054

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma definuje metody měření a vyhodnocení výsledků měření pro parametry kvality energie ve střída-vých napájecích sítích 50/60 Hz. Metody měření jsou popsány pro každý důležitý typ parametru a jsou formu-lovány tak, aby umožnily získání spolehlivých, opakovatelných a porovnatelných výsledků bez ohledu na pou-žitý vyhovující přístroj a bez ohledu na jeho podmínky prostředí. Tato norma předkládá metody měření pro měření v místě instalace. Měření parametrů pokrytých touto normou je omezeno na ty jevy, které se mohou v napájecí síti šířit vedením. Zahrnuty jsou příslušné parametry napětí a/nebo proudu.

Počet stran:

80

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-30-ed.2 (33 3432) 1.9.2009
Náhled normy: