Označení:

ČSN EN 61000-4-34 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

79762

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodobých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz jejichž vstupní fázový proud je větší než 16 A. Pokrývá zařízení instalovaná v obytných prostorech stejně jako průmyslové stroje, podrobně pomalé změny napětí a krátká přerušení pro zařízení připojená do střídavých sítí 50 i 60 Hz, zahrnující jednofázové i trojfázové sítě. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí. Zkušební metoda dokumentovaná v této části souboru norem popisuje konzistentní metodu pro určení odolnosti zařízení nebo systému vůči definovanému jevu. Tato norma má status základní normy EMC podle Směrnice IEC 107

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-34 (33 3432) 1.12.2007
Náhled normy: