Označení:

ČSN EN 61000-4-7-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.7.2003

Katalogové číslo:

67443

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká přístrojové techniky určené k měření spektrálních složek v kmitočtovém rozsahu do 9 kHz, které jsou superponovány na základní složku napájecích sítí. Z praktických důvodů, tato norma rozlišuje mezi harmonickými, meziharmonickými a ostatními složkami nad rozsahem kmitočtů harmonických do 9 kHz. Tato norma definuje měřicí přístrojovou techniku určenou ke zkoušení jednotlivých zařízení podle mezí emise stanovených v určitých a rovněž určenou k měření harmonických proudů a napětí v aktuálních napájecích sítích.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-7-ed.2 (33 3432) 1.7.2003
Náhled normy: