Označení:

ČSN EN 61000-4-8-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.10.2010

Katalogové číslo:

86781

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost zařízení jen při provozních podmínkách, proti magnetickým rušením na síťových kmitočtech 50 Hz a 60 Hz. Vztahuje se na domovní a obchodní lokality, průmyslové instalace, elektrárny a rozvodny vysokého a velmi vysokého napětí. Aplikovatelnost normy na zařízení instalovaná v různých lokalitách je dána přítomností jevu specifikovaného v kapitole 4. Tato norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo indukční vazbou v kabelech nebo jiných částech prostoru instalace. Tyto situace pokrývají jiné normy IEC řešící rušení šířená vedením. Cílem normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení funkce elektrického a elektronického zařízení určeného pro domácnosti, obchody a průmyslové aplikace, jsou-li vystaveny magnetickým polím síťového kmitočtu (nepřerušovaná a krátkodobá pole). Tato norma definuje doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu a zkušební po-stup

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-8-ed.2 (33 3432) 1.10.2010
Náhled normy: