Označení:

ČSN EN 61000-4-9 (33 3432)

Datum vydání:

1.1.1996

Katalogové číslo:

18575

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje EN 61000-4-9:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento devátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-4 stanoví požadavky na odolnost zařízení proti impulsnímu magnetickému rušení za provozních podmínek. Týká se hlavně těchto zařízení: průmyslových instalací a elektráren, rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí. Použitelnost této normy pro zařízení instalovaná v různých lokalitách je určena výskytem jevu specifikovaného v kapitole 3. Norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo induktivní vazbou v kabelech nebo v jiných částech instalace. Tyto aspekty pokrývají jiné normy IEC zabývající se rušeními šířenými vedením. Předmětem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení provozu elektrických a elektronických zařízení pro domácí, obchodní a průmyslové použití při vystavení impulsním magnetickým polím. Norma definuje: doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup. Vedle definic jsou normalizovány zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestava, postup zkoušky a výsledky zkoušky. Norma obsahuje několik obrázků týkajících se charakteristiky zkušební sestavy, zkušebního generátoru a citlivosti na magnetické pole. ČSN EN 61000-4-9 (33 3432) byla vydána v lednu 1996

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-4-9 (33 3432) 1.1.1996
Náhled normy: