Označení:

ČSN EN 61000-5-7 (33 3432)

Datum vydání:

1.12.2001

Katalogové číslo:

63249

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí požadavky na účinnost, zkušební metody a postupy klasifikace stupňů ochrany proti elektromagnetickým rušením zajišťované prázdnými kryty na kmitočtech mezi 10 kHz a 40 GHz. Účelem této normy je poskytnutí reprodukovatelných prostředků pro vyhodnocování účinnosti elektromagnetického stínění prázdných mechanických krytů, včetně skříněk a zásuvných jednotek, a specifikovat označovací kód umožňující výrobci vybrat kryt se známou schopností zeslabení elektromagnetických polí. Při určování potřeby aplikace této normy pro specifické zařízení, pro specifické aplikace a pro specifické požadavky stínění krytem, které jsou nutně funkcí kmitočtu bude potřeba, aby výrobci brali v úvahu požadavky na odolnost proti různým typům elektromagnetických rušení

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-5-7 (33 3432) 1.12.2001
Náhled normy: