Označení:

ČSN EN 61000-6-2-ed.3 (33 3432)

Datum vydání:

1.2.2006

Katalogové číslo:

75120

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky na odolnost v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Pro kmitočty, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba zkoušky provádět. Tato kmenová norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - odolnost - se použije, jestliže neexistují odpovídající normy pro odolnost výrobku nebo skupiny výrobků. Tato norma se vztahuje na přístroje určené k připojení do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého nebo velmi vysokého napětí určeného pro dodávku elektřiny do výrobního nebo obdobného závodu a které mají pracovat v blízkosti průmyslových míst nebo přímo v nich, jak je popsáno níže. Tato norma se vztahuje rovněž na přístroje, které jsou napájeny z baterie a jsou určeny pro použití v průmyslových místech. Prostředí, na která se tato norma vztahuje, jsou průmyslová, jak vnitřní, tak vnější. Požadavky na odolnost byly zvoleny tak, aby se zajistila odpovídající úroveň odolnosti přístrojů v průmyslových místech. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě avšak s velice malou pravděpodobností výskytu. Do této normy nejsou zahrnuty všechny druhy rušení; uvažují se pouze ty, které jsou relevantní pro zařízení, na která se tato norma vztahuje. Tyto zkušební požadavky představují základ pro zkoušky odolnosti v oblasti elektromagnetické kompatibility

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-6-2-ed.3 (33 3432) 1.2.2006
Náhled normy: