Označení:

ČSN EN 61000-6-4-ed.2 (33 3432)

Datum vydání:

1.9.2007

Katalogové číslo:

79406

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro emise platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v průmyslových prostředích, jak je upřesněno níže. Požadavky na emise jsou pokryty v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Na kmitočtech, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba provádět měření. Tato kmenová EMC norma pro emise je použitelná, jestliže neexistují normy EMC pro emise konkrétně zaměřené na výrobek nebo skupinu výrobků. Tato norma se vztahuje na přístroje určené k připojení do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého nebo velmi vysokého napětí určeného pro dodávku elektřiny do výrobního nebo obdobného závodu a které mají pracovat v blízkosti průmyslových míst nebo přímo v nich, jak je popsáno níže. Tato norma se vztahuje rovněž na přístroje, které jsou napájeny z baterie a jsou určeny pro použití v průmyslových místech. Prostředí, na která se tato norma vztahuje, jsou průmyslová, jak vnitřní, tak vnější. Průmyslová místa jsou navíc charakterizována existencí jedné nebo více následujících položek: - vyskytují se přístroje průmyslové, vědecké a lékařské (ISM); - často jsou spínány velké induktivní nebo kapacitní zátěže; - proudy a s nimi spojená magnetická pole jsou vysoká. Předmětem této normy je stanovení požadavků na zkoušky emise přístrojů definovaných v předmětu normy a to ve vztahu k rušení trvalému i tranzientnímu, rušení šířenému vedením i zářením. Požadavky na emisi byly zvoleny tak, aby bylo zajištěno, že rušení generované normálně provozovanými přístroji v průmyslových prostorách nepřekročí úroveň, která by mohla zabránit jiným přístrojům v činnosti, pro kterou jsou určeny. Poruchové stavy přístrojů nejsou brány v úvahu. Do této normy nejsou zahrnuty všechny druhy rušení pro účely zkoušení; uvažují se pouze ty, které jsou relevantní pro zařízení, na která se tato norma vztahuje. Tyto požadavky zkoušek představují základní nároky na zkoušky emise v oblasti elektromagnetické kompatibility. Požadavky na zkoušení jsou stanoveny pro každý uvažovaný vstup/výstup (port).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 61000-6-4-ed.2 (33 3432) 1.9.2007
Náhled normy: