Označení:

ČSN EN 61032 (33 0333)

Datum vydání:

1.6.1999

Katalogové číslo:

54761

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61032:1998. Evropská norma EN 61032:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61032:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví detaily a rozměry zkušebních sond určených pro ověřování ochrany poskytované kryty se zřetelem na: - ochranu osob před přístupem k nebezpečným částem uvnitř krytu; - ochranu zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles. Předmětem této normy je: - soustředit v jedné publikaci sondy vniku a sondy dotyku, které jsou v současné době specifikované v jiných normách, spolu s jakýmikoliv potřebnými novými sondami, - poskytnout technickým komisím návod při výběru zkušebních sond, - dát podnět všem zainteresovaným osobám, aby daly přednost použití těch zkušebních sond, které jsou již uvedeny v této normě, než aby upravovaly detaily a rozměry, - omezit další vytváření typů zkušebních sond. Pro účely této normy platí následující definice, z nichž pro účely ochrany zdraví mají význam zejména: Čl.3.1 Kryt: (enclosure) Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Čl.3.2 Nebezpečná část: (hazardous part) Část, která je nebezpečná při přiblížení nebo dotyku. Čl.3.2.1 Nebezpečná živá část: (hazardous live part) Živá část, která za stanovených podmínek působení vnějších vlivů může způsobit úraz elektrickým proudem (viz budoucí dodatek k IEC 536). Čl.3.2.2 Nebezpečná mechanická část: (hazardous mechanical part) Pohybující část, kromě hladké rotující hřídele, která je nebezpečná při dotyku. Čl.3.2.3: Nebezpečná horká nebo rozžhavená část: (hazardous hot or glowing part) Horká nebo rozžhavená část, která je nebezpečná při dotyku. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídění zkušebních metod, kapitolu 5 - Seznam zkušebních metod, kapitolu 6 - Zkušební sondy a kapitolu 7 - Konstrukční charakteristiky zkušebních metod. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61032 (33 0333) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN IEC 1032 (33 0333) z března 1995

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 61032 (33 0333) 1.6.1999
Náhled normy: