Označení:

ČSN EN 61310-1-ed.2 (33 2205)

Datum vydání:

1.9.2008

Katalogové číslo:

81865

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

ed.2 Tuto část normy IEC 61310 mají používat dodavatelé strojů, pro které neexistuje žádná norma pro řadu výrobků nebo specializovaná norma výrobku. Požadavky této normy mají také používat například jako referenční normu technické komise ISO a IEC, které připravují normy pro řadu výrobků nebo specializované normy výrobku pro stroje. Pokud norma pro řadu výrobků nebo specializovaná norma výrobku existuje, její požadavky mají přednost. Na rozhraních člověk-stroj mají výstražné signály a signály nebezpečí přenášet informace související s bezpečností pro bezpečné používání a monitorování strojních zařízení pro vystavené osoby a pracovníky obsluhy. Prostřednictvím rozhraní člověk-stroj je obsluha v interakci se strojním zařízením nebo pracovním postupem v systému otevřené smyčky (viz obrázek 1). Toto rozhraní sestává z ovládačů, pomocí nichž obsluha vyvolává funkce. a z indikačních zařízení, pomocí nichž obsluha přijímá informace. V mnoha aplikacích je informace vyjádřena signálem, který je kódován určitým souborem pravidel, a obsluha musí signál interpretovat podle těchto pravidel. Používají se různé typy kódování, jako je barva, tvar nebo čas, podle toho, co odpovídá požadavkům úkolu obsluhy. 11.7.2008 Ing. František Valenta

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 61310-1-ed.2 (33 2205) 1.9.2008
Náhled normy: