Označení:

ČSN EN 61334-6 (33 4760)

Datum vydání:

1.6.2001

Katalogové číslo:

61806

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-6:2000 (idt IEC 61334-6:2000). Definuje soubor kódovacích pravidel A-XDR, které lze použít pro získání specifikace přenosové syntaxe pro hodnoty typů používajících ASN.1 notaci (tj. pro podsoubor používající DLMS specifikace). Norma obsahuje zásady kódování takovýchto jednotlivých základních typů pomocí uvedených pravidel. Uvádí porovnání těchto specifických kódovacích pravidel s univerzálnějšími kódovacími pravidly, jako jsou BER ap

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61334-6 (33 4760) 1.6.2001
Náhled normy: