Označení:

ČSN EN 61373-ed.2 (33 3565)

Datum vydání:

1.5.2011

Katalogové číslo:

87660

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, elektrických a elektronických zařízení/součástí (dále pouze zařízení), která mají být upevněna na drážní vozidla, náhodnými vibracemi a rázy. Náhodné vibrace jsou jedinou metodou pro použití při schvalování zařízení/součástí. Zkoušky obsažené v této normě jsou specificky zaměřeny na prokázání schopnosti zkoušeného zařízení odolávat druhu vibrací prostředí, kterým jsou normálně drážní vozidla vystavena. Aby se dosáhlo nejlepšího možného znázornění, byly hodnoty uvedené v této normě odvozeny z měření ve skutečném provozu, předložených různými organizacemi z celého světa

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 61373-ed.2 (33 3565) 1.5.2011
Náhled normy: