Označení:

ČSN EN 61400-1-ed.2 (33 3160)

Datum vydání:

1.7.2006

Katalogové číslo:

75894

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy IEC udává minimální požadavky na návrh větrných elektráren a není zamýšlena jako úplná návrhová specifikace nebo instrukční návod. Kterýkoliv požadavek z této normy může být zamítnut, pokud může být přiměřeně prokázáno, že bezpečnost systému není porušena. Nicméně zamítnutí nesmí být použito pro klasifikaci větrných elektráren a s ní spojené definice vnějších podmínek v kapitole 6. Splnění této normy nezbavuje kteroukoliv osobu, organizaci, nebo společnost odpovědnosti, aby přihlédla i k jiným použitelným směrnicím. Tato norma není určena k tomu, aby dávala požadavky na větrné elektrárny instalované v pobřežních vodách, zejména ne na jejich nosnou konstrukci. Předpokládá se, že v budoucnosti bude připraven dokument, který se touto problematikou bude zabývat.

Počet stran:

80

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-1-ed.2 (33 3160) 1.7.2006
Náhled normy: