Označení:

ČSN EN 61400-21-ed.2 (33 3160)

Datum vydání:

1.7.2009

Katalogové číslo:

83635

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61400-21:2008 (idt IEC 61400-21:2008). Je částí souboru IEC 61400, týkajícího se různých aspektů větrných elektráren a větrných turbín. Účelem této Části IEC 61400 je stanovit jednotnou metodiku, která zajistí shodnost a správnost předkládání, prověření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín (WT) připojených k elektrické rozvodné soustavě. Poskytuje doporučení pro přípravu měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie WT připojených k elektrické rozvodné soustavě. Toto druhé vydání obsahuje vůči předchozímu vydání následující nové položky: - Meziharmonické a zkreslení proudu ( 9 kHz) - Reakce na poklesy napětí - Omezení lineárního růstu činného výkonu a řízení žádané hodnoty - Dosažitelné jalové výkony a řízení žádané hodnoty - Ochrana elektrické rozvodné soustavy a doba opětného připojení po poruchách elektrické rozvodné soustavy Tato Část IEC 61400 je určena pro organizace zúčastněné na výrobě, plánování instalace, získávání příslušných povolení, provozu, využívání, zkoušení a regulaci WT.

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-21-ed.2 (33 3160) 1.7.2009
Náhled normy: