Označení:

ČSN EN 61400-22 (33 3160)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

88703

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je součástí souboru IEC 61400, týkajícího se různých aspektů větrných elektráren a větrných turbín. Tato norma definuje pravidla a postupy pro zkoušení shody a certifikaci větrných turbín z hlediska norem a technických požadavků na větrné turbíny a větrné farmy. Jejím záměrem je usnadnit vzájemné uznávání (vzájemné přebírání) jednotlivými účastníky výsledků zkoušek a certifikátů vydaných jinými účastníky tak, aby se zajistila certifikace na národní úrovni a postupovalo se v souladu se souborem norem IEC 61400 a technickými specifikacemi pro větrné turbíny. Uvedená pravidla a postupy zajišťují systém certifikace větrných turbín (WT), který zahrnuje certifikaci typu i certifikaci projektů větrných turbín instalovaných na souši nebo v pobřežních vodách. Tento systém stanovuje pravidla pro postupy a řízení provádění hodnocení shody WT a větrných farem z hlediska konkrétních norem a dalších technických požadavků týkajících se bezpečnosti, spolehlivosti, výkonnosti, zkoušení a vzájemného působení s energetickými sítěmi. Kromě toho poskytuje tato norma informace pro zjišťování, nebo posouzení pro schválení systému kvality dodavatele, pro pravidelnou kontrolu prověřováním systému kvality a plánů kvality dodavatele, a pro ověřovací zkoušky vzorků. Norma je kromě jiného určena k tomu, aby významně pomohla zájemci snížením počtu kroků nezbytných pro získání certifikace nebo homologace na národní úrovni

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-22 (33 3160) 1.9.2011
Náhled normy: