Označení:

ČSN EN 61400-24 (33 3160)

Datum vydání:

1.3.2011

Katalogové číslo:

87815

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma se vztahuje na ochranu větrných elektráren a větrných energetických systémů před bleskem. Normativní odkazy jsou na generické normy ochrany před bleskem, systémy nízkého napětí, vysokého napětí pro strojní vybavení, instalace a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Tato norma definuje prostředí s bleskem pro větrné elektrárny a aplikaci tohoto prostředí pro stanovení - estimaci rizik pro větrné elektrárny. Definuje požadavky na ochranu listů, ostatních prvků konstrukce, elektrického a řídicího systému jak proti přímým tak nepřímým účinkům blesku. Doporučeny jsou metody validace shody. Norma poskytuje příručku použitelných způsobů ochrany před bleskem, průmyslové, elektrické a EMC normy. Norma obsahuje pravidla pro zajištění bezpečnosti osob. Norma obsahuje pravidla pro statistiku poruch a jejich evidenci

Počet stran:

134

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-24 (33 3160) 1.3.2011
Náhled normy: