Označení:

ČSN EN 61400-25-6 (33 3160)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

88702

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je součástí souboru IEC 61400, týkajícího se různých aspektů větrných elektráren a větrných turbín. Soubor IEC 61400-25 definuje komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren. Tato norma modeluje informace ze sledování stavu použitím metody modelování informací uvedené v IEC 61400-25-1 a pomocí rozšíření existujícího informačního modelu podle IEC 61400 25 2, modelů výměny informací definovaných v IEC 61400-25-3 a mapování na komunikační profily podle IEC 61400-25-4. Shoda s touto normou tudíž v zásadě vyžaduje shodu s IEC 61400-25-2, IEC 61400-25-3 a IEC 61400-25-4. Účelem této Části IEC 61400 je definovat informační model pro informace pro sledování stavu a definovat, jak použít stávající definice v ostatních Částech IEC 61400-25. Rovněž definuje nezbytná rozšíření pro popis a výměnu informací týkajících se sledování stavu větrných turbín. Sledování stavu se nejčastěji používá jako prediktivní technika údržby nebo technika údržby na základě stavu (CBM). Norma zavádí atributy obecných tříd dat pro sledování stavu a logické uzly pro sledování stavu větrné turbíny. Dále definuje datový soubor (DAF) používaný pro udržování časových průběhů, informací o hluku, obrazových informací či podobně

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-25-6 (33 3160) 1.9.2011
Náhled normy: