Označení:

ČSN EN 61660-1 (33 3025)

Datum vydání:

1.10.1999

Katalogové číslo:

56885

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-1:1997. Evropská norma EN 61660-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61660-1:1997 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část normy popisuje metodu pro výpočet zkratových proudů v DC (Direct Current = stejnosměrný proud) rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách. Takové soustavy mohou být vybaveny následujícími zařízeními, které mohou být zdroji zkratových proudů: - usměrňovače v třífázovém střídavém můstkovém zapojení pro 50 Hz, - staniční olověné akumulátorové baterie, - vyhlazovací kondenzátory, - DC motory s nezávislým buzením. Tato norma uvažuje pouze usměrňovače v třífázovém střídavém můstkovém zapojení. Jiné typy usměrňovačů nejsou uvažovány. Účelem této normy je stanovení všeobecně použitelné metody výpočtu, která zabezpečí dostatečně přesné výsledky na straně bezpečnosti. Zvláštní metody, přizpůsobené k příslušným podmínkám, mohou být použity, pokud udávají přinejmenším stejnou přesnost. Je nutné rozlišovat mezi dvěma různými hodnotami zkratového proudu: - maximální zkratový proud, který určuje jmenovité hodnoty elektrických zařízení, - minimální zkratový proud, který může být základní hodnotou pro nastavení provozních hodnot ochran a pojistek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Výpočet zkratových proudů a kapitolu 3 - Výpočet celkového zkratového proudu. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61660-1 (33 3025) byla vydána v říjnu 1999

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 61660-1 (33 3025) 1.10.1999
Náhled normy: