Označení:

ČSN EN 61850-4-ed.2 (33 4850)

Datum vydání:

1.1.2012

Katalogové číslo:

89844

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-4:2011 (idt IEC 61850-4:2011). Tato Část souboru 61850 platí pro projekty souvisící s procesními automatizovanými systémy energetických společností (UAS), jako například automatizované systémy stanice (SAS). Definuje systémové a projektové řízení UAS systémů s komunikací mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici respektive elektrárně a příslušné požadavky na systém. Specifikace této normy se týkají systémového a projektového řízení z hlediska technického postupu a jeho podpůrných prostředků, životnosti celého systému a jeho IED a zajištění kvality počínaje stádiem vývoje a konče zastavením a vyřazením z provozu UAS a jeho IED. Uvádí požadavky na proces systémového a projektového řízení a na speciální podpůrné prostředky pro inženýrské činnosti a zkoušky. Oproti 1. vydání tato norma úzce přizpůsobuje svůj obsah ostatním Částem souboru 61850 a rozšiřuje svoji náplň ze systémů automatizace stanice na všechny systémy pro automatizaci v energetických společnostech

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-4-ed.2 (33 4850) 1.1.2012
Náhled normy: