Označení:

ČSN EN 61850-7-2-ed.2 (33 4850)

Datum vydání:

1.6.2011

Katalogové číslo:

88369

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-2:2010 (idt IEC 61850-7-2:2010). Tato norma je součástí souboru definic, které podrobně člení vrstvenou komunikační architekturu společnosti. Definuje abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI), které lze použít pro tu oblast aplikací společnosti, jež vyžaduje spolupráci inteligentních elektronických zařízení v reálném čase. Toto rozhraní definuje z hlediska hierarchického modelu tříd pro veškeré informace, které lze získat pomocí komunikační sítě, služeb, které pracují s těmito třídami a parametrů příslušejících každé službě. Technika popisu ACSI je důsledně oddělena od všech rozličných způsobů realizace spolupráce různých zařízení. Abstraktní rozhraní je definováno jednak z hlediska komunikace mezi klientem a vzdáleným serverem, jednak z hlediska rychlého a spolehlivého šíření informací o událostech v rámci celého systému rozvodny. Tuto normu lze použít též pro popis modelů a funkcí u dalších činností souvisících například s výměnou informací mezi stanicemi, mezi stanicí a řídicím centrem společnosti, mezi elektrárnou a řídicím centrem, nebo výměnou informací při decentralizované výrobě elektrické energie či pro integrační měření. Norma uvádí modely jednotlivých tříd jako je model serveru, aplikační asociace, logického zařízení, logického uzlu, dat, datového souboru apod. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: byla aktualizována schémata tříd, byly odstraněny nepoužívané typy dat, byly opraveny chyby a překlepy, model dosazení (nahrazení) byl přesunut do ČSN EN 61850-7-3 a bylo doplněno sledování služeb u řídicích bloků

Počet stran:

192

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-7-2-ed.2 (33 4850) 1.6.2011
Náhled normy: