Označení:

ČSN EN 61850-7-4-ed.2 (33 4850)

Datum vydání:

1.2.2011

Katalogové číslo:

87589

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (995.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-4:2010 (idt IEC 61850-7-4:2010). Norma specifikuje informační model zařízení a funkce vztahující se k aplikacím v podřízených stanicích. Stanovuje názvy kompatibilních logických uzlů a názvy dat pro komunikaci mezi programovatelnými elektronickými zařízeními včetně vztahu mezi logickými uzly (LN) a daty. Logické uzly jsou rozčleněny na: systémové, pro funkce ochrany, pro funkce vážící se k ochraně, pro řízení, pro generické reference, pro propojování a archivaci, pro automatizované řízení, pro integrační měření a obecné měření, pro snímače a sledování, pro spínací zařízení, pro přístrojové a výkonové transformátory a pro další zařízení elektrizační soustavy. Názvy definované touto normou se používají k sestavení referencí hierarchicky uspořádaných objektů sloužících ke komunikaci. Konvence pojmenování jsou převzaty z IEC 61850 7 2. Norma stanovuje zásady pro rozšiřování stávajících názvů a doplňování nových. Pro lepší orientaci je uveden vztah této normy a IEC 61850-5. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: rozšíření o nové logické uzly pro oblast kvality energie, rozšíření o model pro statistická a historická statistická data, rozšíření z hlediska IEC 61850-90-1 (komunikace stanice-stanice), rozšíření o nové logické uzly pro funkce sledování podle IEC 62271, doplnění nových obecně platných logických uzlů z EN 61850-7-410 a EN 61850-7-420

Počet stran:

194

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-7-4-ed.2 (33 4850) 1.2.2011
Náhled normy: