Označení:

ČSN EN 61850-8-1-ed.2 (33 4850)

Datum vydání:

1.3.2012

Katalogové číslo:

89853

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (958.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-8-1:2011 (idt IEC 61850-8-1:2010). Tato norma je součástí množiny specifikací podrobně členících vrstvenou komunikační architekturu společnosti. Je určena pro zajištění vlastního provozu zařízení pro různá zařízení k dosažení funkční spolupráce poskytnutím podrobných informací o tom, jak vytvořit a vyměňovat si konkrétní komunikační zprávy. Definuje způsob vyměňování časově kritických a časově nekritických dat po místních sítích mapováním ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-3. Rovněž definuje mapování objektů a služeb ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-3 a mapování výměn časově kritických informací na protokol mimo MMS. Norma obsahuje syntaxi protokolu, definici protokolu, mapování protokolu na formáty rámce z ISO/IEC 8802-3 a další důležité procedury specifické pro použití ISO/IEC 8802 3. Pro ty ACSI služby definované v IEC 61850-7-2, které nejsou mapovány na MMS, definuje tato Část dodatečné protokoly. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: podpora gigabitového ethernetu, zálohování spojové vrstvy, rozšíření délky reference objektu, rozšíření typu příčiny zahrnutí u komplexního protokolování, mapování služeb sledování, druhé mapování referenceObjektu, pokud se použije u služeb sledování, nebo jako spojení, rozšíření vyčíslení DoplněnéPříčiny, simulace GOOSE telegramu, takzvané GOOSE kódované pevnou délkou, vzdálený SCL Řídicí Blok, mapování ACSI kódů chyby služby a kódy chyby z ISO 9506 jež byly změněny a byly opraveny chyby a překlepy v předchozím vydání

Počet stran:

170

Mám zájem o normu ČSN EN 61850-8-1-ed.2 (33 4850) 1.3.2012
Náhled normy: