Označení:

ČSN EN 61968-13 (33 4900)

Datum vydání:

1.6.2009

Katalogové číslo:

83563

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-13:2008 (idt IEC 61968-13:2008). Je částí souboru IEC 61968, který má sloužit k usnadnění integrace mezi aplikacemi v oblasti distribuce elektrické energie. Tento soubor norem je určen pro zajištění aplikací, které si potřebují vyměňovat data každých několik sekund, minut, nebo hodin. Tato Část IEC 61968 definuje formát a pravidla pro vyměňování informací o modelování založeném na CIM (Obecný Informační Model) a týkající se dat distribuční sítě. Přijatý model dat sítě má být postačující k tomu, aby umožnil provádění analýz zapojení sítě, včetně sledování sítě, analýz vypínání, výpočtů průběhu zatížení, apod. Tato norma je důležitá pro synchronizování databází systému geografických informací s databázemi vzdáleného řídicího systému.

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-13 (33 4900) 1.6.2009
Náhled normy: