Označení:

ČSN EN 61968-3 (33 4900)

Datum vydání:

1.2.2005

Katalogové číslo:

71928

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-3:2004 (idt IEC 61968-3:2004). Norma je součástí souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Stanovuje informační obsah jednotlivých typů zpráv ze souboru, který se používá k zajištění naprosté většiny komerčních funkcí souvisících s provozem distribuční soustavy. Tyto typy zpráv se týkají především sběru dat pomocí externích systémů, lokalizace poruch, obnovení provozu po poruše, ošetření poruch, provozní údržby a uvádění zařízení do provozu. Norma určuje vazby na další činnosti ovlivněné nebo ovlivňující provoz soustavy, které jsou náplní dalších částí souboru IEC 61968. Norma definuje referenční a informační model rozhraní pro provoz soustavy a uvádí konvence pro pojmenovávání příslušných typů zpráv. Všeobecně uvádí použití zpráv, formáty zpráv a jejich jednotlivá pole a dále pak konkrétní typy zpráv pro provoz distribuční soustavy. V příloze uvádí norma popis sloves pro tyto typy zpráv včetně příslušného významu. Norma váže na základní normu IEC 61968-1 a specializuje ji pro uvedenou oblast činnosti energetických společností.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-3 (33 4900) 1.2.2005
Náhled normy: